Nieuws

Nog niet gepland, maar wel mogelijk:

bij voldoende belangstelling: cursus ‘Schrijven, van brief tot blog tot verslag’ voor vergevorderde anderstaligen, maar ook voor Nederlandstaligen die hierbij een steuntje in de rug nodig hebben. Gaat door bij minimaal 4, maximaal 6 deelnemers. 12 lessen à 1,5 uur (2x 40 minuten) voor € 125,00. Aanmelding via het contactformulier.

bij voldoende belangstelling: groep A0-A1 of A1-A2. Nederlands als tweede taal, kleine groep, 20 lessen van 2 uur (2x 55 minuten). Gaat door bij minimaal 4, maximaal 6 deelnemers. € 250,00 per 20 lessen. Aanmelding via het contactformulier.